Nutsvoorzieningen:

Voor alle nutsvoorzieningen die je in je huis wil voorzien, kan WASE RENOVATIE de aansluiting ervan verzorgen. Dit geldt zowel voor leidingwater, gas en elektriciteit, vaste telefonie en kabeltelevisie.

Riolering en zuivering van afvalwater:

Huishoudelijk afvalwater kan je gelukkig kwijt in het openbaar rioleringsstelsel. De riolering is een uitgebreid netwerk van buizen die neerslag en afvalwater naar pompstations, zuiveringsinstallaties, waterlopen en infiltratiegebieden afvoert.

Vanaf nu moeten de rioolnetten voor hemel- en afvalwater volledig gescheiden zijn. Dit betekent dat nieuwe woningen en verkavelingen moeten uitgerust worden met een dubbel stelsel, maar ook dat oudere woningen, die veelal zijn uitgerust met een gemengd rioolstelsel, op termijn zullen moeten "ontkoppelen" en afvalwater en regenwater afzonderlijk aansluiten op het openbaar rioleringsstelsel.

Woningen die niet kunnen aangesloten worden op het rioleringsnet, doordat zij bv. te landelijk gelegen zijn, moeten hun afvalwater individueel zuiveren door middel van IBA

Voor al deze werken kan WASE RENOVATIE u bijstaan met de voorbereiding en uitvoering.

Zie ook Rioleringswerken bij ons tuinaanlegbedrijf ACKSTRA Tuinen Waasland

Referenties en sfeerbeelden